Privacy verklaring

Home » Privacy verklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld op 25 mei 2018 en geeft informatie over hoe Roy Bouwmeester omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt. Roy Bouwmeester zal altijd vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Verwerking. Persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) worden uitsluitend vrijwillig door u aan Roy Bouwmeester verstrekt voor het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten. Roy Bouwmeester verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om hiermee te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens. Roy Bouwmeester verzamelt en verwerkt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht tussen u en Roy Bouwmeester. De benodigde gegevens verschillen per opdracht.

Doel. Roy Bouwmeester verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens om (i) documenten op te stellen en/of contact met u op te nemen in het kader van de dienstverlening, (ii) te factureren en (iii) zo mogelijk uw gedrag op de website www.roybouwmeester.nl te analyseren.

Duur van de opslag. Roy Bouwmeester bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, maar in ieder geval zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt en zo lang wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren. Hoe lang dit precies is, verschilt per categorie gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Op grond van de AVG heeft u onder meer het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u gebruik wilt maken van voormelde rechten kunt u een verzoek hiertoe indienen door een e-mail te sturen naar info@bouwmeesterbestrating.nl. U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht.

Cookies. Roy Bouwmeester gebruikt (mogelijk) functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan www.roybouwmeester.nl wordt opgeslagen in uw browser van uw computer of smartphone. Roy Bouwmeester gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat bedoelde website naar behoren en zo optimaal mogelijk werkt.

Beveiliging. Roy Bouwmeester heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan.

Wijzigingen. Roy Bouwmeester kan deze privacyverklaring aanpassen, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wetgeving of bij voortschrijdend inzicht. Over eventuele wijzigingen wordt u zo mogelijk geïnformeerd.

Vragen en klachten. Bij vragen over het privacy beleid kunt een email sturen naar info@bouwmeesterbestrating.nl.  Daarnaast kunt u contact opnemen of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Chat openen
Kan ik je ergens mee helpen?
Hallo! Waar kan ik je mee helpen?